Århusgadekvarteret, Nordhavn

Bebyggelsesplanen for Nordhavnen er udformet med særlig fokus på byrummene, hvor gaderum, promenader og pladser bindes sammen af et samlet forløb. Nybyggeri i samspil med til- og påbygninger til de kulturhistoriske havnebygninger skaber en varieret arkitektur i den nye bæredygtige bydel.

Havnens historie og kulturarv er nøglen til områdets egenart og forankring i København. Vi har projekteret stræder, promenader og fem nye byrumspladser i Århusgadekvarteret – nordhavnens første bebyggede kvarter.
Byrummene skaber helheden i den sammensatte bebyggelse, hvor kvarterets gulv sammenbinder oprindelige havnebebyggelser med nye karréer. Vi har udfoldet den maritime placering og historie som bærende koncept for kvarterets offentlige rum. Ved at lade konceptet styre materialevalg og formgivning, har vi skabt et nyt sammenhængende byrumsforløb med sin egen identitet, forankret i stedets historie.

Vi har arbejdet med belægningsskift samt materiale- og plantevalg som er forenelige med stedets æstetik og vejrlighed. Specialdesignet inventar styrker det særegne i Nordhavn, hvor nye lysmaster og cykelstativer står i kontrast til stedets råhed.

Mødet med vandet sker langs Sandkaj hvor vi har indrettet et promenadeforløb. Belægningsskift, trærækker og byrumsinventar inddeler havnepromenaden i forskellige strøg, fra de semiprivate haver til kajkanten.

Sandkaj løber forbi Göteborg Plads, som er en af bydelens nye markante pladser. Med sin placering ved foden af to store siloer, hvor der førhen lå store grusbunker, er havnens historie særlig til stede her. Pladsen er opbygget af et grid af kæmpefliser, hvor syv store betonbakker skyder sig op af fladen. Bakkernes bløde formsprog og materialitet gør dem behagelige og inviterende. Man får lyst til at røre ved dem, cykle på dem, solbade og sidde på dem.

Som et element af kontrast til råheden, har vi specialdesignet et rundt, gyldent cykelstativ, som et skulpturelt lyselement på pladsen.

Med et dybdegående arbejde med detaljen, har vi skabt en samlet helhed og en tydelig identitet i det nye Århusgadekvarter, hvor stedets kulturhistorie stadig præger byrummet.