Bispeparken

 

Friaealerne til boligbebyggelsen Bispeparken udarbejdes  som  helhedsplan.  Renovering af de samlede friarealer, herunder affalds-håndtering og lokal afledning af regnvand (LAR) udføres som hovedprojekt.

Et udvalgt område af friarealerne renoveres nu og omfatter en del af de grønne områder med regnvandshåndtering og legeplads. Regnvandshåndtering omfatter desuden opsamling af regnvand til vaskeri.

Friarealrenoveringen baseres på et tæt beboersamarbejde, hvor der har været afholdt tema-workshops, bl.a. en workshop for børn som har resulteret i indretning af legeplads med specialudformet legeudstyr efter børnenes ønsker.