Brøndby Nord boligrenovering

 

Omlægning af parkeringspladser, indgangspartier og gårdrum i forbindelse med renovering af eksisterende boligbebyggelse. Projektet omfatter 2 højhuse og 8 lavhuse med i alt 801 boliger.

Et hieraki i rum, indhold og beplantning, giver mulighed for at gå på opdagelse i gårdrummene, og skaber rammer for forskellige aktiviteter til beboere i alle aldre. Rum til legeaktiviteter og ophold samles og større græsarealer holdes åbne.
Lunde af større træer forstærker inddelingen af de store gårdrum.

Et indholdsrigt beboersamarbejde er gennemført med afholdelse af fællesarrangementre og workshops om emner som gårdrum, affaldshåndtering og indgangspartier.