Brøndby Nord boligrenovering

 

Omlægning af parkeringspladser, indgangspartier og gårdrum i forbindelse med renovering af eksisterende boligbebyggelse. Projektet omfatter 2 højhuse og 8 lavhuse med i alt 801 boliger.

Et hieraki i rum, indhold og beplantning, giver mulighed for at gå på opdagelse i gårdrummene, og skaber rammer for forskellige aktiviteter til beboere i alle aldre. Rum til legeaktiviteter og ophold samles og større græsarealer holdes åbne.
Lunde af større træer forstærker inddelingen af de store gårdrum.

Et indholdsrigt beboersamarbejde er gennemført med afholdelse af fællesarrangementre og workshops om emner som gårdrum, affaldshåndtering og indgangspartier.

 

 

Lokalitet: Brøndby Nordvej, Brøndby Nord
Bygherre: Lejerbo
Arkitekt: NOVA5 arkitekter
Ingeniør: Niras
Rådgiverrolle: Underrådgivning v/ totalrådgivning Konkurrenceforslag, beboersamarbejde, projektering, udbud og fagtilsyn
Årstal: 2009-2014
Størrelse: 2 højhuse og 8 lavhuse med ialt 801 boliger
Anlægssum:
1,3 mio Dkr Hovedentreprise
18,5 mio Dkr, Støttet af Landsbyggefonden