Brøndbyvester skole Brøndby

 

Hvordan gør man regnvandet til en del af et læringsmiljø for meget begrænsede midler?

På Brøndbyvester skole har vi skabt to meget forskellige skolegårde. En urban skolegård og en landskabelig skolegård. I begge gårde er LAR (lokal afledning af regnvand) en vigtig del af designet. I den urbane gård har vi gjort regnvandet synligt ved at skære hul i asfalten til regnvandsrender, hvor vi leder vandet fra tagnedløb til en geometrisk udformet lavning. Lavningen er kantet af trin til to sider og fungerer samtidig som en samlingsplads.

I den landskabelige gård løber tagvandet via render til en stor opsamlingsgrøft. Både stier og grøfter bugter sig for at fremhæve det landskabelige træk.