Burlunden daginstitution

 

Burlunden Udflytterbørnehave skal i fremtiden rumme fire separate udflytter børnehave afdelinger. Afdelingerne refererer i dag til separate klynger inde i København, ligesom det også vil være tilfældet i fremtiden.

Den nye institution bygges som en sammenhængende bygnings-volumen med et stort fælles køkken og et stort fællesareal. Konceptet er at den nye bygning i træ og med grønt tag ligger tilbagetrukket på grunden, så børnene om morgenen ankommer til ‘huset i skoven’. Stier som træbroer leder over legepladsen hen til indgangen. Udearealerne er opdelt, så hver afdeling har sin egen legeplads indrettet efter deres ønsker og et fælles areal, som man kan anvende i fællesskab og gå på besøg i.