Campus Roskilde

 

Friarealerne der omslutter Campus Roskilde har både et urbant og et landskabeligt strøg. Det landskabelige strøg spænder fra fredskoven i nord, syd om bebyggelsen til grundens vestlige skel og formidler overgangen mellem bebyggelsen og det omgivende landskab.

I det landskabelige strøg indgår funktioner som parkering, boldspil, rekreation, ophold og leg. Det landskabelige strøg fremstår med parkkarakter.

Det urbane strøg henvender sig til byen og forløber på den nordlige side af bebyggelsen. Her brydes det omkringliggende byområdes store skala ned i mindre, urbane pladser. Disse pladser har relation til husets forskellige funktioner og forstærker derigennem forbindelsen mellem ude og inde.