Cykelhjørnet på Amager

 

En cykellegeplads er ved at tage form på Amager. Her skaber vi rammer for cykelleg i alle aldre og bliver kvarterets nye samlingssted. Pladsen bliver derfor udlagt som en bevæget flade, omkranset af frodig beplantning. Fladen har en blød terrassering med bakker og buler der gør den sjov og udfordrende at cykle på, samtidig med at brugen ikke begrænses. En del af cykellegene er tilrettelagt ved opstribning, så brugen af arealet kan ændres ved særlige lejligheder. Ved bevidst at holde fladen åben, sikres muligheden for en ikke-styret leg, der sikrer at børn og voksne kan udfolde sig kreativt. F.eks. kan man let forestille sig at der kan afholdes fastelavn eller børneloppemarked på pladsen, ligesom der er plads til at børnefødselsdagen rykker ud under åben himmel.

 

Pladsen bliver anlagt så der er mulighed for mange typer af leg. Det sikrer ikke kun at mange aldersgrupper kan bruge området, men også at mange forskellige typer af børn vil kunne lege her. Ligesom os voksne, er børn forskellige og har forskellige præferencer for leg – derfor er legeelementerne blandet rundt på pladsen, så man f.eks. ikke skal gå til et ”småbørnsområde” bare fordi man kan lide at lege rolige lege.

 

Opholdsmulighederne er integrerede i designet, så pladsen udnyttes optimalt til leg og læring. En siddekant i beton udgør adskillelsen mellem gaden og pladsen og giver samtidig sydvendte siddepladser til medbragte voksne eller hujende børn der kører efter tur på den hurtige bane. Et trædæk omkring sandkasseområdet giver mulighed for ophold i skyggen, ligesom græsset udgør en uhøjtidelig opholdsflade.

 

Thing Brandt Landskab vandt konkurrencen om cykellegepladsen sammen med OK Nygaard i 2018. Projektet forventes stå færdigt i foråret 2019.