Drøn på skolegården

 

Konkurrenceforslag til Tove Ditlevsens skole i forbindelse med Realdanias aktivitets-satsning ”Drøn på Skolegården”. Forslagets grundlæggende koncept er at skolegården også kan fungere som byrum og at skolens værdier og rammer afspejler lokalområdets. Skolen åbnes op mod byen.

Forslagets koncept udformes som en rumlig struktur i forskellige niveauer, som skaber en visuel forbindelse mellem skolen og dens omgivelser, samtidig som fungerer som et velkomnende element. Niveauerne giver ekstra kvadratmeter til skolegården, som ellers består af tre små gårdrum og skaber flere muligheder til bevægelse. Strukturen fungerer også som en fysisk forbindelse, idet det påkobles aktiviterende elementer og legeinventar. Tove Ditlevsens skole er en klima-skole, og man arbejder med bæredygtig bevidsthed. Dette spejles også i forslaget, da elevernes aktivitet i skolegårdene skal kunne aflæses i en form som kan medvirke til at skærpe elevernes bevidsthed.

Elevernes energi-udfoldelse vil blive aflæselig på skolens info-skærme og fungerer som gulerod og inspiration til mere aktivitet og en øget bevægelse.

Informationen omdannes ligelides til et lyskoncept om eftermiddagen og aftenen, hvor børnenes aktivitet bliver aflæst i byrummet. Børnenes aktivitet giver derved liv til byrummet.