Elmelunden plejecenter

Udarbejdelse af udearealer til et nyt plejecenter i Jyderup. Udearealerne omfatter projekt for omkringliggende park med sø og stiforløb samt haveanlæg til plejecenteret med trænings- og sansehave, parkeringsareal, ankomstvej og forplads. Plejecenter Elmelunden er placeret i naturskønne omgivelser hvor der anlægges regnvandssø og kuperet terræn. Friarealerne til nybygningerne afgrænses af en bøgehæk, så det samlede anlæg har en grøn afgrænsning. Omkring haverummet har hækken et slynget forløb med grupper af træer på begge sider af hækken.

Stiforløbet rundt i haveanlægget et anlagt som et forløb af sanseoplevelser gennem Bærhave, Æblehave, Rosenhave og forbi trægrupper af blomstrende træer samt regnbede med stauder og græsser. Stierne er anlagt med loops og forbinder samtidig terrasser, funktioner, opholds- og aktivitetsområder.

Centralt placeret findes den store sanse- og træningshave. Her er ophold og træning kombineret med sansehave i form af beplantede øer med blomstrende træer, buske og stauder samt højbede med urter. Som samlingspunkt er et springvand, hvor lyden af rislende vand kan sanses.