Frederiks Brygge

 

Frederiks Brygge er et nyt byudviklingsområde i Københavns Sydhavn. Bydelen struktures med karrebebyggelser langs en gennemgående grøn hovedgade og adskilt af gågader. Der dannes mindre pladser, hvor karréerne åbner sig op. Et nyt havnebassin er udformet, så der opstår en stor sydvendt åben plads indrammet af de gamle pladehaller.

 

FREDERIKS BRYGGE PLADS

Frederiks Brygge Plads er bydelens kulturelle omdrejningspunkt. Det er her, man mødes og her, man finder frirum. Der er mange tilbud, som tiltrækker forskellige brugergrupper og gør det attraktivt for beboere og udefrakommende at besøge byrumspladsen. Langs kajerne er opholdspladser, træbrygge og kajakpladser. Beplantningsstrukturen med variation i træartsvalg giver de enkelte områder karakter og der arbejdes med områder med stor frodighed i kantzonerne mod boligfacaderne og områder med stor urbanitet. Området kobles sammen med den overordnede trafikstruktur og promenaden bliver en del af Københavns nye cykelrute fra Slusen til Nordhavnen.

 

Frederiks Brygge er et område på 80.000 m2 som er under udvikling til en ny bydel. Boligområde, daginstitutioner og dagligvarebutikker udvikles langs kajer mellem havnebassinet, kanaler og Kalvebod Brygge. Masterplanen er udarbejdet af Design Group Architects. Thing Brandt landskab er underrådgivere på byrum, havnepromenader og trafikarealer.