Frydenholm Park

 

Rundt om Frydenholm Park ligger Rudersdals kommunes dagtilbud for demente samt plejecentret Frydenholm. Det er et klassisk parklandskab med skrånende græsflader centreret om en lille sø.

 

I dag er parken dog sværttilgængelig og dagcentrets og plejehjemmets brugere har ikke mulighed for at bruge den smukke park. Vi er i gang med at gøre parken tilgængelig for alle, styrke dens eksisterende kvaliteter samt øge dens attraktionsniveau, både for beboerne og for deres besøgere. Dette gøres med nye stier og med nedslagspunkter til ophold, aktiviteter og leg.

 

Mod syd er området afgrænset af fredskov, og landskabet åbner sig med kig til de nærliggende villaer, hvis haver strækker sig ned mod søen. Disse rolige kig giver perspektiv og fylde til det begrænsede område.

 

Vi har hentet inspiration i den klassiske landskabshaves iscenesættelse af landskabet; formerne strammes op, udsigterne sættes i rammer og der er fokus på at skabe stor oplevelsesrigdom på et begrænset areal.

 

Med en gentænkning af landskabet og bearbejdning af beplantningen findes der plads til mange aktiviteter i den lille park uden at forstyrre den ro, der præger området i dag. Hver aktivitet placeres som et mål for en tur i parken med mulighed for aktivitet eller roligt ophold. Målene er placeret i varieret afstand til bygningerne og er mere eller mindre tilgængelige i terrænet.

 

Langs stierne er der mulighed for ophold og hvil undervejs, og en varieret beplantning skaber forskellige sanselige oplevelser af dufte, farve, lys, skygge, lukkede rum og åbne vidder. I plantevalget fokuseres der på tiltrækning af dyr som fugle, sommerfugle og egern.

 

Fra bygningernes højtliggende terrasser har man bredt udsyn over hele parken, men fra de enkelte delområder ser man kun glimt af de aktiviteter, der foregår i den øvrige del af parken. Glimt af leg, glimt af liv og glimt af glæde.