Henriksholm skole

 

Henriksholms Skole har fået et nyt og markant forløb, der åbner op fra Henriksholms Boulevard og leder helt frem til hovedindgangen.

I skolegården er et stort niveauspring foran hovedindgangen omlagt og udnyttet til at skabe ét samlet forløb, der dels fungerer som adgangsvej, dels som samlingssted. Et bredt trappeanlæg er den primære adgangsvej, mens store buede amfi trin fungerer som samlingssted og legerum for børnene, både i undervisning og frikvarterer. Amfi trinene kobler sig på to store insitustøbte ovaler, beplantet med bøgepur og store egetræer.

Ovalerne følger terrænet, hvilket bidrager til det markante nye ankomstforløb. Ved boldbanen er der skabt et nyt legeareal med bakker i gummiasfalt, legeudstyr og tarzanbane.