Hillerød Torv

 

Torvet i Hillerød ligger i smukke omgivelser med udsyn til Slotssøen og Frederiksborg Slot. Gågaden løber igennem torvet og stationen ligger kun 10 minutters gang herfra. Denne placering og sammenspillet med byen betyder at Hillerød Torv har potentiale til at blive et spændende og velfungerende torv. Konkurrencen omhandlende fornyelse af Torvet indeholder forslag til at udvikle Torvet til et naturligt mødested, et torv for alle, multifunktionelle kvaliteter og et unikt torv.

 

Helhedsplan
’Viften’ betegner konceptet for helhedsplanen, hvor en holistisk og skarp terrænbearbejdning skaber nye rumligheder. Med et simpelt greb, skabes et torv med mangeartede kvaliteter. Terrænet bliver trykt ned visse steder og skaber nicher og opholdsrum. Disse tryk giver en ny rumlig disponering for torvet. I stedet for ét stort og uoverskueligt torv, får torvet en tredeling, som skabes af terrænbearbejdningen, kanter og grønne elementer.

 

I den øvre del af torvet skaber vi en grøn bypark med græsflader og en lund af træer. Et uformelt pauserum, som kan indtages med picnictæpper eller pladsens flytbare stole og der kan indrettes legeelementer i græsfladerne. Vand er indtænkt på torvet som en kombination af spejlbassiner og et sammenhængende vandforløb. Vandforløbet indtager torvets rum og inviterer til leg og ophold. Der etableres et vandspejl omkring statuen af Frederik VII samt mod græsskråningen, der leder op mod politigården.

 

Centralt på torvet, hvor gågaden passerer torvet, skaber vi et tilnærmet horisontalt areal. Et vand- og opholdselement skaber en ”god omvej” som gør den forbipasserende opmærksom på at torvet ikke blot er en passage, der skal tilbagelægges, men et sted, der rummer oplevelser og muligheder for at mødes.

 

Hvor fladen presses ned skabes rum med læ og ryg. Hvor fladen fremstår som en plæne skabes ”langsomme rum” der indbyder til ophold og leg. Hvor fladen er befæstet, er den velegnet til færdsel og aktiviteter såsom markedsdage, byfester og andre arrangementer.