Hjortespringbadet, Herlev

 

Omkring det nyrenoverede Hjortespringsbad anlægges der en forplads og park med vandaktiviteter, samt parkering.

Visionen har været at skabe attraktive og karaktérfulde udearealer til hjortespringsbadet, der både er funktionelle og samtidig rummer gode arkitektoniske kvaliteter. Udearealerne skal dels appelere til ophold og leg og samtidig fungere som et bevægelsesrum for både gående og cyklende på forpladsen. Der er etableret streetbasket og volleyballbane og arbejdet med organisk formede betonmøbler og trædæk, samt innovative legemuligheder med airtrack, skateramper og parkouranlæg.

En 20 meter lang insitustøbt bænk, der i et organisk og landskabeligt forløb indrammer en stor terrasse af granitfliser.

 

 

 

Lokalitet: Skinderskovvej 29, Herlev
Bygherre: Herlev Kommune
Kontaktperson: Mikael Otterstrøm
Ingeniør: Wessberg a/s
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Rådgiverrolle: Underrådgiver
Entrepriseform: Fagentreprise
Entreprisesum: 16 mio. Dkr med støtte fra Lokale og Anlægsfonden (LOA)
Areal: ca 2,6 ha
År: 2012