Hvidovre Kulturgård

 

Konkurrencen tager udgangspunkt i den nuværende bygning, Rigsbjerggård. Rigsbjerggård har siden 1922 været en kulturel ramme for oplevelser og samvær for Hvidovres fællesskab. Det er denne historie der skal bygges videre på og forstærkes igennem den nye Kulturgård. Der skal således ikke blot skabes en ideel ramme om teaterforestillinger, men en generator for byliv og kreativitet.

Hvidovre blev til som forstadskommune under industrialiseringen og er som noget særligt ikke centreret omkring et egentligt centrum. I stedet for det klassiske center med fortætning, offentlige funktioner, indkøb, osv., er Hvidovre organiseret omkring et langstrakt vejforløb, der løber igennem hele kommunen. Som en konsekvens heraf, har Hvidovre flere centre, der bindes sammen som perler på en snor langs Hvidovrevej. På konkurrencenområdet skal kommunens kulturelle tilbud fortættes og sammen med offentlige funktioner udgøre et stærkt nyt centrum med et levende byliv.

 

Teaterhaven

Teaterhaven udgør den østlige del af Bymidtens udearealer. Med den sydvendte orientering skabes gode forhold for ophold og aktiviteter i det fri, ligesom man med terrænet skærmer udsynet til Hvidovrevej. Teaterhaven bliver dermed en grøn oase for kommunens borgere, en rekreativ lomme der skaber en rolig ramme omkring ophold og aktiviteter. Teaterhaven er et grønt rum – en uprogrammeret flade der giver mulighed for opsætning af events, teater og kunst. Landskabet består af 4 hovedelementer: Scener, rammer, terræn og belægning. Installationer i fladen giver en flerfunktionalitet og en base, som kan indtages på forskellige måder af kulturgårdens kreative teams. Scener, rammer og stolper i landskabet kan udsmykkes, iscenesættes og indtages på et utal af måder, ligesom arealets beplantning skaber skiftende landskabsscenografier henover året.