Kildevæld Skole & Kulturcenter

 

Det første spadestik er taget på Kulturcenter Kildevæld. Et helt nyt kulturcenter bliver bygget sammen med den eksisterende Kildevældsskole, med udsigt mod den skønne Kildevældspark. Et spændende samspil mellem skole og kultur, der afspejler sig i helhedpslanen for udearealerne.

 

Iboende kvaliteter fra skolen og den nærtliggende Kildevældspark videreføres i fladen, beplantning og inventar, så skole og kulturcenter bliver et sammenhængende område. Kulturpladsen folder sig ud foran kulturcentret som et terrasseret plateau, med rum til at både skole og kulturcenter kan udfolde sig.

Regnvand fra tagene samles i et nyt bassin, Frødammen, som skal skabe ramme for et nyt læringsmiljø for bl.a. Natur & Teknik. Bassinet er del af et større LAR-projekt, med Kildevældssøen som recipient ved ekstremregn.
 
Mange interessenter har været involveret i tilvejebringelsen af kulturcenter og renoveringen af skolen. Gennem workshops, dialogmøder og temadage er de mange forskellige interesser og interne visioner blevet forenet i et samlet projekt, til glæde for lokalområdet.