Klimaskolen

 

Skolen vil være en klimaskole, hvor LAR (lokal afledning af regnvand) indgår som en del af den synlige profil. Vores vision er at børnene skal lære om vandets vej gennem leg.  Partnerskabet ”Vand i byer” har som formål at undersøge dette. Vi er med som partner og Lindebjergskolen er et af de udvalgte udviklingsprojekter.

Vi har lavet et anlæg, hvor vi opsamler regnvandet på forskellige måder. Fra tagene leder vi vandet via render til forsinkelsesbassin, regnbede og underjordiske beholdere. Udformningen af renderne betyder at vandet strømmer på forskellig vis. Børnene kan styre vandets løb og de kan pumpe vandet op i et forsinkelsesbassin, der ligner et topografisk kort over Roskilde fjord. Fra forsinkelsesbassinet finder vandet vej via et overløb til regnbede og naturlige grøfter. Vi har anlagt en multibane med parkourelementer, som samtidig fungerer som skybrudssikring ved ekstremregn.