Lunden

 

Etagebebyggelsen fra 1968 omfatter 15 etagehuse med 620 boliger fra 1971, placeret ved Brøndby strand.

Lunden er en renovering af friarealer med fokus på frodige haverum med individuelle planteudtryk. De forskellige gårdrum for meget forskelligt udtryk i form af terrænbehandling og beplantning og samspillet mellem disse elementer.

Legeområderne indpasse i gårdrummen og udnytter terræn-formerne. Ligelede indpasser opholdsterrasser. En centralt lege og boldspilsaeral rummer mulig for vildere lege og aktiviteter.

Projektet er udarbejdet i tæt beboersamarbejde, med afholdelse af workshops.