Nivåhøj

Vi sætter Nivåhøj på kortet med en attraktiv opgradering af boligbebyggelsens udearealer. Ved at åbne området op og invitere naboer og forbipasserende ind, skaber vi en tryggere atmosfære i boligbebyggelsen. Samtidigt skaber vi rum for fællesskaber på tværs af bebyggelsens afdelinger. Tårnhaven, Stenbanen og Torvet er tre nye pladser i Nivåhøj som sammen med opgraderede stiforbindelser skaber relationer på tværs af bebyggelsen.

 

Gennemgående i projektet har vi anlagt ny belægning i tegl. Hermed puster vi liv i områdets identitet, med forankring i Nivås historia som teglværksby.

 

Tårnhaven er den nye centrale mødeplads for både beboere og besøgere i Nivåhøj. En stor pergola med indbygget udsigts- og rutsjetårn danner rammen om Tårnhaven. Rutsjetårnet er Nivåhøjs nye attraktion og appellerer til alle aldersgrupper.

 

Tårnhaven tilbyder en bred vifte af muligheder for ophold og aktiviteter. Her er udekøkken, fælles nyttehave, petanque og legemuligheder for alle aldre. En stor teglbelagt flade rummer mulighed for større arrangementer, som fællesspisning eller tøndeslagning til fastelavn.

 

Stenbanen er et mødested der især henvender sig til børn og unge. Et flot lyddæmpende boldbur er hjertet på den lille plads. Boldburet henvender sig til flere aldersgrupper og de nye omgivelser med bl.a skate og cykelområde, giver mulighed for flere aktiviteter. En stor trætribune centralt placeret på pladsen henvender sig til flere sider og giver mulighed til at følge med i alle aktiviteter på pladsen.

 

Torvet er en markering i landskabet og et nøglepunkt i bebyggelsen, hvor trafikårer og mennesker mødes. Her øges trygheden ved at skabe en veldefineret og åben plads. Espalier danner vægge omkring det nye torv, som består af tre felter: 1) en teglflade med spilleborde og ophold; 2) et trædæk under et eksisterende træ på den grønne græsflade og 3) et felt med trappe der er bindeled til Nivåhøjs fælleshus.

 


 

Læs om indvielsen af Tårnhaven!