Odins Lomme

 

Odins Lomme er en lille lommepark på Nørrebro. Lommeparken er udført som et hævet dæk i beton der referere til byens struktur. En stærkt grønt og frodigt element bryder igennem den hårde flade og skaber rammen for det uformelle ophold i hverdagen.

Det frodige grønne element der bryder betondækket fungerer som lokal opsamling af regnvand (LAR) på pladsen.

Parken er en lille grøn oase, der giver et udtryk for både den orden og vildskab som hersker på Nørrebro. Den er et lille lokalt mødested og pause fra byens pulserende liv.