Pio Parken

 

Se filmen: Visionen om et nyt hjerte i Sydhavn, øget diversitet i byrummet hvor der er plads for alle!

 

Med en ambitiøs dagsorden vil man i Sydhavnen skabe en helt nytænkende og eksperimenterende skolepark. Hvor Ellebjergsskolens udearealer møder det offentlige byrum, vil vi skabe et nyt landskabsrum, hvor vi forener det bedste fra de to verdener parken og skolen. Et landskabsrum der indgår i en større helhed med resten af skolen og naboerne omkring. Igennem workshops og feltarbejde, er målet at grænsen mellem skole og by viskes ud på en måde så alle føler glæde og tryghed i de nye rammer.

 

Pio Parken viderefører og forstærker eksisterende kvaliteter på skolen og i kvarteret. Til sammen udgør fire greb en robust og inkluderende park der er dynamisk og kan udvikle sig over tid. Rammerne er sat så stedet kan indtages, men så der samtidig er rum for at idéer kan spire frem og prøves af. Pio Parken er som et hjerte i Sydhavnen og vil inspirere til hele kvarteret på tværs af interesse, kulturel baggrund og alder og invitere Sydhavnerne ind i parken og sammen udvikle idéer.

 

De fire greb er Aksen, Det legende & pulserende landskab, Det dyrkede landskab og Sanse-puls stien.

 

AKSEN
Skolens arkitektur danner afsæt for den nye aksiale forbindelse, der skaber en ny indbydende hovedindgang til skolen og synliggør skolen i byen. Den primære sti gennem parken har en åben og inviterende karakter som skaber tryghed for brugerne.

 

Aksen er et integrerende element; den er koblingen mellem skole og by, men den er samtidig også en rygrad gennem parken hvor forskelligt indrettede landskaber lægger sig opad. Aksen er et frirum og et pauserum midt i parken. Fladen er et fleksibelt rum der kan indtages kreativt til leg, ophold og læring, alt efter dagen, året, vejret og behovet. En scene kan indtages af elever eller lokale som speakers corner.

 

DET LEGENDE OG PULSERENDE LANDSKAB:
Et landskab præget af variation med rum i forskellige former og størrelser, forskellige underlag, bevæget terræn og inspirerende udstyr inviterer til bevægelse på kendte- og nytænkende måder. Idéen er at indrette området så fleksibelt at Sydhavnerne inspireres til at lege og bevæge sig sammen – både det programmerede og det spontane.

 

Mange forskelligartede rum vil sikre at mange aktiviteter kan foregå på samme tid, og derved skabe mulighed for at mange børn kan være aktive samtidig, alt efter alder og temperament. Aktiviteterne appellerer til bevægelse i frikvartererne og i undervisningen, men også udenfor skoletid skal området invitere til at mødes og være aktive sammen. Den videre udvikling af det Legende og pulserende landskab skal ske i tæt dialog med bl.a. underviserne på skolen. Der er mange drømme og stærke visioner for hvordan eleverne skal bevæge sig i den fremtidige ude-idrætsundervisning.

 

DET DYRKEDE LANDSKAB
I Pio Parken er der også plads til ro og fordybelse, både i frikvarter, undervisning og fritid. Skolens profil som madskole og den ufriserede natur der er at finde i Grønne gård og Skolehaverne sætter stemningen i Det dyrkede landskab.

 

Det dyrkede landskab er en oase af hjemmehørende frugttræer, hvor lysninger skaber plads til fx bål, læringsstationer, udeværksteder og højbede. Her er der rum for fællesskab, hvad enten det er klassen der samles om arbejdsbordene, familien der samles til fødselsdag om bålet eller kvarteret der mødes til produktion af æblemost og fællesspisning ved langbordene. Frodige kvadratmeter hvor man kan mødes omkring udendørs aktiviteter der kræver plads og robusthed er attraktive i byen, også i Sydhavnen hvor der er mange små lejligheder.

 

SANSE-PULSSTIEN
En 350 m lang sti danner et loop gennem Pio Parkens forskellige landskaber. Stien kobler eksisterende og nye lege- og læringsmiljøer på skolen sammen og den griber fat i byen, hvor den kan videreføres så langt som der er behov for.

 

Stien er uformel i sin karakter og bevæger sig gennem lunde og lysninger og bidrager på en og samme gang til en poetisk oplevelse af Pio Parken og til et motionsrum i det fri. Som sansesti, giver den en mulighed for at trække sig fra aktiviteterne midt i parken og finde nicher til ro og fordybelse, eller måske blot en slentretur rundt med ven og veninde, hvor der er ro til at snakke. Som pulssti giver den derimod mulighed for at sætte tempoet op. På den op stribede sti bevæger man sig op og ned ad bakker og nedslagspunkter langs stien inspirerer til forskellige aktiviteter undervejs.

 

Pulsstien kan være en tiltrængt løbetur midt i undervisningen, eller den kan indgå i idrætstimerne som en anderledes måde at få pulsen op. Eleverne vil komme til og bevæge sig mere, en vigtig del af deres hverdag.