Psykiatrisk Center Ballerup

 

I forbindelse med nybygning og renovering af 4 eksisterende bygninger etableres en ny hovedindgang til Psykiatrisk Center i Ballerup. Hovedindgangen beliggende ved den nye bygning markeres af en stor forplads, der udføres som en samlet belagt flade i beton, hvorved der skabes et arkitektonisk slægtskab mellem udearealer og den nye bygnings base.

Pladsen omkranses mod det grønne parkareal af lave terrænmure, der opfordrer til ophold.

Der anlægges haverum af mere eller mindre lukket karakter i det store parkanlæg.
I haverummene skabes mulighed for ophold med en variation af belægninger, græsarealer og forskellige beplantninger, inventar og stemningsbelysning.