Psykiatriske haver

For at nedbringe tvang i psykiatrien, er der kommet fokus på de lukkede haver. Det er vurderingen, at hvis patienter har adgang til en have indrettet med mulighed for fysisk udfoldelse, så vil anvendelse af tvang kunne nedsættes.

Thing Brandt Landskabs publikation “Psykiatriske haver”, er en kortfattet opsamling af erfaringer, som er blevet indhentet i forbindelse med et konkret projektrenovering af en lukket have på Psykiatrisk Center i Ballerup. Projektet er blevet til i samarbejde med Region Hovedstaden Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup og Thing Brandt Landskab.

Download publikationen:

Psykriatisk have booklet_Thing-Brandt_Landskab

 


PC BALLERUP

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, sygeplejersker og fysioterapeuter.


FÆLLES HAVE
Der er etableret en fælles have mellem de lukkede afsnit på PC Ballerup, som er lavet om til et rekreativt område for de patienter, som har udbytte af at bevæge sig lidt længere væk fra afdelingen.


LUKKEDE HAVER
Der er lavet en ændring af hegnets højde og hegnets forløb, så der fremkommer nogle skæve vinkler, der giver nye retninger i haven. Haven er indrettet med et stiforløb, der udgår fra en fælles terrasse over et befæstet areal med plads for basketspil. To zoner er trukket væk fra stien – et afslapningsområde og en opholds-/sansehave, som er afgrænset af en varieret beplantning.


FORPLADS
Hovedindgangen beliggende ved den nye bygning på PC Ballerup, markeres af en stor forplads, der udføres som en samlet belagt flade i beton, hvorved der skabes et arkitektonisk slægtskab mellem udearealer og den nye bygnings base. Pladsen omkranses mod det grønne parkareal af lave terrænmure, der opfordrer til ophold.


Læs Politikens artikel om projektet (sid.2):

Politiken_2015-02-18