Retten i Roskilde

 

Retten i Roskilde er mod vest, syd og øst omsluttet af en eng med fritvoksende træer. Naturen er trukket helt op til bebyggelsen, for at skabe en fornemmelse af at bygningen ligger i det åbne landskab, omgivet af ro. Valget af den nye beplantning mod nord, sikrer årstidsvariation, vekslende farveskift og smukke vinter siluetter. De nyplantede træer står i grupperinger, så der er indblik til bygningens facader.

Terrænet føres op til bygningen i svagt skrånende bløde forløb. Grunden møder de to omkringliggende veje Ved Ringen og Søndre Ringvej i bløde græsklædte skråninger.

To ind- og udkørsler leder trafikken ind på grunden. Forpladsen leder til bygningens hovedindgang og det fælles parkeringsanlæg. Der er mulighed for afsætning ved hovedindgangen, hvor handicapparkeringen ligeledes er placeret. Hovedindgangen er placeret på bygningens nordlige facade og der er niveaufri adgang mellem handicapparkering og indgang. Langs den vestvendte facade leder en gangsti til personaleindgang, trappe til cykelkælder samt trappe til gadeniveau.