Rødebo Plejecenter

 

Indretning af udearealer omkring nyt plejecenter bestående af åbne landskabelige rum samt nære gårdrum.

Nye gårdrum giver beboerne frodige omgivelser med variation i planter, farver og dufte. Rektangulære bede inddeler gårdhaven i mindre rum. I bedene plantes henholdsvis hække, stauder, buske og mindre træer. Der etableres højbede ved fællesterrasser.

I de to gårdhaver opsættes pergolaer til slyngplanter, så de fremstår grønne og danner en frodig ramme til plejecentrets indre gårde.

Træningshave mod øst giver mulighed for beboere at genoptræne på forskellige befæstelsestyper og trappetrin i grønne omgivelser.