RUC

 

RUC campus ligger i et område med store landskabelige værdier. Engkarakteren mod vest er en landskabskarakter, der i dette projekt bliver trukket helt op i mellem campusbygningerne, så campus og landskab bliver integreret.

I det ambitiøse regnvandsprojekt (1.etape) er tagvand og vejvand afkoblet fra traditionel kloakering, og istedet er det blevet til et stærkt visuelt og landskabeligt motiv, med grøfter og søer, der giver engen en helt ny kvalitet.

I 2. etape fuldendes projektet med nye plantninger, landskabsstier, træbro og opholdsplinte. Plantningerne understøtter det ønskede naturpræg, ved et bevidst valg af arter og naturlige vækstformer. Nyanlagte grusstier følger terrænet og bugter sig gennem området. Stierne giver mulighed for at komme til både campusbygninger og helt tæt på grøfter og søer, hvor egeplinte inviterer til en pause, og trædesten giver en legende
vej over vandet.