Senior Campus

En voksende ældreskare med nye behovsmønstre og tilgange til seniorlivet har dannet grund for dette udviklingsprojekt, hvor en bebyggelse med 300 individuelle seniorboliger danner rammen om det gode seniorliv. Bygningskroppen rummer velfærdsfremmende services og offentlige funktioner, der skal gøre livet let for beboerne, men projektets fornemmeste opgave er at skabe nye relationer mellem mennesker – både i bygningen og i landskabet. Efter et langt arbejdsliv findes pludselig tid til at dyrke sig selv og hinanden og der bliver plads til nye interesser, bekendtskaber og venskaber. Det sociale fokus og den målrettede strategi gør Senior Campus til et nytænkende boligkoncept i en skala der ikke hidtil er set i Danmark.

Konceptet tager udgangspunkt i den givne location, hvor den omkringliggende særegenhed trækkes ind på grunden og skaber en naturlig ramme omkring boligerne. Nærheden til naturen tydeliggøres og naturen gøres tilgængelig via stier både i og ud af området. Livet udenfor bebyggelsen trækkes ind ved at inkorporere aktiviteter og services der både henvender sig til beboerne og til den omkringliggende by.

 

VORES VISION

At skabe bro mellem bebyggelsen og omgivelserne

At skabe rum for nye sociale koblinger

At skabe rekreativ værdi for beboere og naboer

At indbyde til fysisk aktivitet – for individet og for grupper

 

www.seniorcampus.dk