Staldgade

Som et krydsfelt mellem tid og anvendelse, rummer Staldgade en række forskellige funktioner der skal kunne fungere side om side i det smalle gaderum. I forbindelse med, at der skulle etableres nyt kloaksystem har vi gennemført en gaderenovering, så nutidens logistik går op med de kulturhistoriske lag, der er karakteristisk for købehavns Kødby.
 
Staldgade ligger på grænsen mellem forskellige tiders udbygninger af Kødbyen. Vi har omlagt gaden fra at være en blanding af levn fra 1870’ernes kvægtorv og 1930’ernes udbygning, til at have et sammenhængende funktionelt forløb, med respekt for stedets iboende æstetik. Vi har fjernet vejbanens asfaltbelægning og genanvendt de underliggende granitbelægninger i gadens to fortovsforløb.
 
Staldgade huser en bred vifte af funktioner fra lager og engrosvirksomheder, til restauranter, træningscenter, et teater og andre kulturelle virksomheder. Den varierende aktivitet medfører et levende byliv i gaden, der benyttes til både hverdag og fest, i alle døgnets timer.
Gadens nye profil rummer en asfalteret vejbane, anlagt med vejbump som er kantet af brosten. Langs facader har vi etableret fodgængerarealer belagt med granit. De to fortovsforløb har hver sin profil, som er tilpasset til de funktioner som de støder op til. Staldgades nye belægningsflader er tilpasset nutidens krav til logistik, tilgængelighed og afvanding.
 
Gadens nord-østvendte facadeside rummer indgangspartier til en række kulturelle tilbud. Her er fortovsarealet bredt og rummeligt, så der er plads til trappeanlæg, møblering og cykler.
 
Den syd-vestvendte facadeside består af gamle stalde, hvis dybe tagudhæng har været problematisk for de sættevognstoge som kører i gaden. En række specialdesignede betonkuber langs staldfacaderne som sikrer tagudhængene fra påkørsel af lastbiler.
 
Kubernes udformning og placering i gadens solside giver dem en funktion som byrumsmøbel, der benyttes gadens gæster. Med deres materialitet, formgivning og anvendelse repræsenterer kuberne samtiden i den kulturhistoriske kontekst.