Shortlisted: TEC H.C. Ørsted gymnasiet

 

 

 

TEC er blevet nomineret til den internationale arkitekturpris World Architecture Festival 2018 i kategorien ’Education – Future Project’

 

 

På grunden imel­lem Helsingørmotorvejen og den kommende rækkehusbebyg­gelse med store grønne arealer skal TEC´s visionære tekniske gymnasium opføres. Projektets beliggenhed, langs med den støjende motorvej, danner benspænd for arkitekturen. Støjmuren ”wonderwall” er arbejdstitlen for en integreret støjmur og kunstprojekt, skærmer af for motorvejen og danner ramme for landskabsprojektet. Wonderwall’en giver muligheden til at skabe attraktive udearealer hvor landskab og bygning er bundet sammen af et stort terrændæk og taghaver samt indeholder et omfattende regnvandsprojekt. Vi ser både landskab og bygning som et instrument for læring, hvor f.eks. LAR-anlægget både har en rekreativ funktion samtidigt som det gør det muligt at studere biotoper i undervisningen.

 

STED OG BYGNING

På den langstrakte matrikel anlægges bebyggelsen i nord og favner med støjmuren landskabet mod syd. Muren giver læ og skaber en oase i et hurtigt og højlydt landskab. Bygningen lægger sig henover det skrånende terræn, og det nære landskab trækkes op på en re­kreativ, sydvendt læringstrappe. For foden af trappen anlægges et shared space, der kan bruges til bilparkering, vendeplads, læring, fysisk aktivitet og amfi-scene. Langs støjmuren anlægges et grønt rekreativt rum med LAR-bede, klatrevæg og mindre boldbane. Ho­vedankomsten vender mod Trongårdens boligområde og er anlagt som en lille pladsdannelse, der er en forlængelse af aularummet. Her smelter landskab og bygning sammen ved store arrangemen­ter, hvor et større opholdselement i træ danner ryg mod boligerne.

 

LÆRING OG LANDSKAB

Den udendørs læringstrappe er landskabets hovedattraktion og stedet, hvor man sidder sammen og nyder solen i pausen eller ef­ter skole. Her sættes flerstammede træer og buske, der sikrer års­tidsvariation og rumlighed på den urbane flade. På trappens øver­ste flade er det muligt at trække undervisningen ud under åben himmel, bl.a. omkring et stort højbed med urter. Rummet omkring trappen er uformelt og afslappet – et pusterum for eleverne hvor de kan lade op til næste time eller mødes efter skole. Som forlængelse af aulaen og festauditoriet anlægges en mindre plads, der er skolens hjerte ved større arrangementer såsom di­mission, fester eller første skoledag. Til dagligt fungerer rummet som ankomstplads med morgensol og gode siddemuligheder. LAR-anlægget anlægges her til at have ca. 50 m2 vandspejl, der gør det muligt at studere biotoper i undervisningen og nyde udsynet til vandet og dyrelivet i pauserne. Et etageret trædæk danner ram­men om den lille plads. Mellem skur, bygning og støjmur udspænder der sig et belagt areal på ca. 135 m2 med mulighed for midlertidig overdækning ved projektarbejde. Som en del af bygningen er der indarbejdet flere tagterrasser, der giver eleverne direkte adgang fra undervisningslokalerne til ude­arealet. Terrasserne indrettes med gode siddemuligheder og læ­ringsmøbler, der giver mulighed for at trække undervisningen ud under åben himmel. Terrasserne danner ligeledes rammen om kor­te rekreative pauser.

 

Projektet laves i samarbejde med KANT arkitekter, Orbicon a/s, Anker Hansen & co. a/s