Trekroner Søpark

 

Med visionen om at forbinde universitetsmiljøet og boligbebyggelsen ved Trekroner, er Trekroner Søpark skabt som et aktivitetsforløb langs med søen ved Roskilde Universitet.

Fem nedslag langs med søen skaber forskellige aktivitetsmuligheder, der henvender sig både til de studerende, beboerne, de gamle og de unge. Hver plads har sin funktion og karaktér, men materialevalget og formsproget binder dem sammen i en visuel helhed.

Udover den sammenkobling Trekroner Søpark skaber mellem universitetet og boligbebyggelsen, fungerer parken også som en overgang mellem by og natur. Byen munder ud i landskabet og iscenesætter de fine eksisterende omgivelser.