Valhøj Skole

 

Et uudnyttet grønt rum med en flot og præcis græsskråning på Valhøj Skole er omdannet til et nyt legerum med opholdstrapper, opholdsplinte og legeplads med udstyr der udfordrer mange sanser.

En landskabelig stram form bevæger sig opad skråningen og er belagt med lysende orange gummiasfalt. En stor DNA-streng udfordrer børnenes balance og styrke, et svingtov giver sus i maven, den skrå koldbøttestang kan anvendes på flere måder. Det hele er forbundet af ”jorden er giftig” prikker og pullerter. Plinte med orange striber vandrer over skråningen og binder på fin måde hele rummet sammen. Plintene er placeret så de indgår i både leg og ophold, men også bidrager med et grafisk afsæt i rummet.

Der er skabt ny adgang til området med en stor landskabelig opholdstrappe med beplantede bede og lys.