Erhvervsakademi Sjælland | Campus Roskilde

 

Naturen og det sociale samvær er i fokus på Erhvervsakademi Sjællands nye campusområde i Roskilde. Skolens beliggenhed er på en naturskøn grund med smukt terræn og mange store eksisterende træer, hvor campus vil at kredse omkring et grønt hjerte. Landskabet er det sammenhængende hele, der binder campuset sammen. Det grønne miljø bliver de studerendes pusterum i et koncentreret arbejdsmiljø og indlæringen styrkes.
 
Det grønne hjerte; Fælleden, Dalen og Skoven, fremstår som et naturpræget landskab, med nedslagspunkter til ophold og samlingssteder.
 
Det landskabelige møder det urbane ved campus´ bygninger. Her indrettes pladser af mere urban karakter end det grønne hjerte: Den urbane kant. Grønne elementer bliver trukket ind over de befæstede pladser og danner dermed en blød overgang mellem den urbane kant til det grønne.
 
En sammenkobling af det grønne hjerte og den urbane kant sker i form af stisystemet Sløjfen. Stien er en gang- og cykelforbindelse der kobler sig på nærområdets eksisterende forbindelser og danner ankomststier når man ankommer til området til fods eller med cykel. Langs med stien etableres nedslagspunkter, der inviterer til sociale aktiviteter og fysisk udfoldelse.