Erhvervsakademi Sjælland

Vi har vundet konkurrencen om at lave Erhvervsakademi Sjællands nye campus. Projektet har en smuk beliggenhed med mange eksisterende kvaliteter på en karakterfuld grund i Roskilde. Landskabet kommer at blive det sammenhængende hele der binder campuset sammen og hvor det grønne miljø bliver de studerendes pusterum i et koncentreret arbejdsmiljø. Det bliver et meget spændende projekt og vi glæder os til at gå i gang med det!

 

Det grønne hjerte
Hovedkonceptet for landskabsprojektet er et campus, der ligger rundt om et grønt hjerte. Campusområdet ligger på en naturskøn grund med smukt terræn og mange store eksisterende træer. Disse eksisterende grønne kvaliteter bevares og iscenesættes. Bygningsmassen på campus er af meget forskellige proportioner og udseende, det er derfor målet at landskabsprojektet bliver en sammenhængende helhed, der binder campus sammen. Det grønne hjerte skal fremstå som det naturprægede landskab, det er i dag, men med nedslagspunkter til ophold og samlingssteder.  Det grønne hjerte omfatter områderne der i dispositionsforslaget er nævnt: Fælleden, Dalen og Skoven.

 

Den urbane kant
Det landskabelige møder det urbane ved campus´ bygninger. De bygningsnære arealer indrettes som mindre pladser, der er af mere urban karakter end det grønne hjerte. Grønne elementer bliver dog trukket ind over de befæstede pladser og danner dermed en blød overgang mellem den urbane kant til det grønne hjerte. Den urbane kant skal rumme i alt 220 cykelparkeringspladser, fordelt på de forskellige delområder. Den urbane kant er en samlet benævnelse for områderne der i dispositionsforslaget er nævnt: Ankomstpladsen, Studietorvet, Plateaupladsen og Trappe-terrassen, samt Plantagen.

 

Sløjfen
En sammenkobling af det grønne hjerte og den urbane kant sker i form af stisystemet Sløjfen. Stien er en gang- og cykelforbindelse der starter ved Ankomstpladsen, tangerer Plateaupladsen og Studietorvet og løber gennem Skoven, henover Fælleden og via Dalen for at så vende tilbage til ankomstpladsen. Langs med stien etableres enkelte nedslagspunkter, der inviterer til sociale aktiviteter og fysisk udfoldelse. Boldområdet og studiepavilloner er eksempel på disse nedslag. Stisystemet kobler sig på nærområdets eksisterende forbindelser og danner ankomststier når man ankommer til området til fods eller med cykel.