Med gangafstand til Birkerød centrum, S-togsstation og til grønne og blå rekreative områder udgør Kajerøds beliggenhed et stort potentiale til at blive en fantastisk boligbebyggelse med dejlige fælles friarealer. Den omkringliggende by og natur er udgangspunktet i bebyggelsesplanen, hvor forbindelsen til Sjælsø tydeliggøres af en grøn og blå beplantet kile der slanger sig...

Læs mere