Tag Archives: konkurrence

Cykelhjørnet på Amager

 

En cykellegeplads er ved at tage form på Amager. Her skaber vi rammer for cykelleg i alle aldre og bliver kvarterets nye samlingssted. Pladsen bliver derfor udlagt som en bevæget flade, omkranset af frodig beplantning. Fladen har en blød terrassering med bakker og buler der gør den sjov og udfordrende at cykle på,...

Læs mere

Gilleleje læringsområde

Sammen med AI-gruppen og Enemærk & Petersen har vi vundet konkurrencen om Gilleleje Læringsområde. Vi er meget stolte og tilfredse over vores indsats og de flotte ord fra bedømmelsen:   "Landskabsprojektet fremstår gennemarbejdet 360 grader omkring skolen og meget helstøbt. [...] Det vægtes meget positivt, at det viste projekt favner og udfordrer alle trin og hele...
Læs mere

Hvidovre Kulturgård

 

Konkurrencen tager udgangspunkt i den nuværende bygning, Rigsbjerggård. Rigsbjerggård har siden 1922 været en kulturel ramme for oplevelser og samvær for Hvidovres fællesskab. Det er denne historie der skal bygges videre på og forstærkes igennem den nye Kulturgård. Der skal således ikke blot skabes en ideel ramme om teaterforestillinger, men en generator for...

Læs mere

Boliger i Kajerød

 

Med gangafstand til Birkerød centrum, S-togsstation og til grønne og blå rekreative områder udgør Kajerøds beliggenhed et stort potentiale til at blive en fantastisk boligbebyggelse med dejlige fælles friarealer. Den omkringliggende by og natur er udgangspunktet i bebyggelsesplanen, hvor forbindelsen til Sjælsø tydeliggøres af en grøn og blå beplantet kile der slanger sig...

Læs mere

Trekroner Søpark

  Med visionen om at forbinde universitetsmiljøet og boligbebyggelsen ved Trekroner, er Trekroner Søpark skabt som et aktivitetsforløb langs med søen ved Roskilde Universitet. Fem nedslag langs med søen skaber forskellige aktivitetsmuligheder, der henvender sig både til de studerende, beboerne, de gamle og de unge. Hver plads har sin funktion og karaktér, men materialevalget og formsproget binder...
Læs mere

Drøn på skolegården

  Konkurrenceforslag til Tove Ditlevsens skole i forbindelse med Realdanias aktivitets-satsning ”Drøn på Skolegården”. Forslagets grundlæggende koncept er at skolegården også kan fungere som byrum og at skolens værdier og rammer afspejler lokalområdets. Skolen åbnes op mod byen. Forslagets koncept udformes som en rumlig struktur i forskellige niveauer, som skaber en visuel forbindelse mellem skolen og dens omgivelser, samtidig...
Læs mere