Henriksholms Skole har fået et nyt og markant forløb, der åbner op fra Henriksholms Boulevard og leder helt frem til hovedindgangen. I skolegården er et stort niveauspring foran hovedindgangen omlagt og udnyttet til at skabe ét samlet forløb, der dels fungerer som adgangsvej, dels som samlingssted. Et bredt trappeanlæg er den primære adgangsvej, mens store buede...
Læs mere